Students Achievements

Matric
Year Appeared Passed % Students Name Marks
1989-90 19 16 84 L.Sasikala 826
1990-91 9 8 89 A.T.Srinivasan 894
1991-92 13 13 100 A.Jayachitra 931
1992-93 23 21 91 K.Venkatataramanan 855
1993-94 24 24 100 K.Haripriya 936
1994-95 32 32 100 P.Sureshkumar 924
1995-96 54 53 98 G.R.Radhika 964
1996-97 53 52 98 B.Shyamala 968
1997-98 51 51 100 R.Balamurugan 947
1998-99 64 60 94 R.Mangalam 1031
1999-2000 80 80 100 K.Surena Kumar 1021
2000-01 93 85 91 M.Saranya 1003
2001-02 94 87 93 R.Sangeetha 987
2002-03 91 82 90 V.Sakthivel 1037
2003-04 96 88 92 M.Leelamani 979
2004-05 99 94 95 N.Sakthi Pravin 1010
2005-06 122 101 83 B.Shiva 1005
2006-07 131 130 99.2 R.Shakila Banu 1025
2007-08     100 T.Pradhap 472/500
2008-09     90 K.Sowndarya 470/500
2009-10     96 R.Sathish Kumar 481/500
2010-11     94 A.Nasrin nisha

481/500

2011-12          
Higher Secondary
Year Appeared Passed % Students Name Marks
1991-92 9 8 89 M.krishnamoorthy 991
1992-93 12 11 92 P.Seethakumari

758

1993-94 10     A.Jayachitra 1064
1994-95 17 15 88

K.Kannan

1012

1995-96 32 31 97

K.Haripriya

1042
1996-97 34 34 100

G.Pushparajan

1075
1997-98 51 50 98

M.Sudhagar

1081
1998-99 46 44 98

P.Santhamoorthy

1055
1999-2000 55 55 100

R.Balamurugan

1079

2000-01 55 54 98

C.RamKumar

1118
2001-02 103 96 93

L.Arularasi

1140

2002-03 116 84 72 K.W.Selva Vinayagam

1132

2003-04 101 92 91 K.W.Selva Vinayagam

1115

2004-05 107 98 92

V.Sakthivel

1173
2005-06 95 86 91

S.Ramesh

1151
20006-07 155 152 98.06

R.Ramkumar

1118
2007-08     97 S.Nagarajan 1157
2008-09     95 R.Pushparaj 1135
2009-10     98 T.Pradhap 1155
2010-11     97

K.Sowndarya,M.Chakkravathi

1156
2011-12          

THE NEW JOHN DEWEY MATRIC SCHOOL

 

Std : X ROLL OF HONOUR

 

S.NO YEAR NAME OF THE STUDENT MARKS SCHOOL%
1 2002-03 M.HEMAPRIYA 1020/1100 97%
2 2003-04 S.RAMESH 1006/1100 100%
3 2004-05

S.SENTHAMIZH

KUMARAN

990/1100 98%
4 2005-06 V.ARAVINDHA RAJAN 1022/1100 98%
5 2006-07 E.BALAJI (II IN TNE DISTRICT) 1055/1100 98%
6 2007-08 K.GANDHIMATHI 469/500 100%
7 2008-09 J.DEBEKA 474/500  
8 2009-10 S.SANGEETHA 471/500 93%
9 2010-11 T.LAVANYA (II IN THE DISTRICT) 487/500 93%
10 2011-12 S.KRISHNA PRIYA & G.ASHWITHA 485/500 100%
11 2012-13 S.PAVITHRA 495/500 100%
12 2013-14 M.FAMINA BEGUM & R.KEERTHAN

 495

100%
13 2014-15 R.SUSHMA 494/500 98%
14 2015-16 S.KEERTHANA 492/500 100%
15 2016-17 D.BADHMAPRIYA & S.BRINDHA 495/500 99%